BLOK SECURITY
      
LUISTER LIVE
SOCIAL MEDIA
         
ELMOS
LUISTER LIVE
Inloggen
Gebruikersnaam

WachtwoordWachtwoord vergeten?
Vraag hier om een nieuw wachtwoord.
SHARE
Nieuws vanuit het schepencollege van Heist op den Berg
Heist-op-den-BergCursus Open School

Het voorbije schooljaar organiseerde Open School voor de vijfde keer de cursus ‘Gemeentelijke diensten in Heist: wie doet wat?’. Dankzij de samenwerking tussen het bestuur en de gemeentediensten werd tegemoet gekomen aan de leervraag van de cursisten en werd Heist-op-den-Berg op een positieve manier in de kijker gezet. Vijftien cursisten namen deel aan de cursus en evalueerden die als ‘zeer waardevol’. Er staan ondertussen al 22 kandidaten op de wachtlijst voor het schooljaar '17-'18.

Open School vraagt dan ook toelating aan het gemeentebestuur om deze cursus opnieuw te mogen organiseren met medewerking van het gemeentepersoneel. Het college gaat akkoord.

De cursus bestaat uit 15 lessen en zal plaatsvinden van 23 november 2017 tot en met 19 maart 2018, telkens op donderdagvoormiddag van 8.45 tot 11.45 uur.

Annulatie vrijetijdsmarkt

Vorig jaar werd voor de eerste keer een vrijetijdsmarkt georganiseerd in en rond CC Zwaneberg. Deze kwam tot stond door een samenwerking tussen de Heistse cultuurraad, vrijwilligers van andere adviesraden en het gemeentebestuur. Een zestigtal verenigingen kreeg een standje en maakte van de gelegenheid gebruik om zichzelf voor te stellen aan het publiek.

De vrijetijdsmarkt kende een grote opkomst en werd ook door de deelnemers positief geëvalueerd. Er werd dan ook een tweede editie gepland op zondag 17 september 2017. Maar het aantal verenigingen dat hieraan wil deelnemen, is zeer laag. Daarom werd beslist om de markt te annuleren. Het college neemt hiervan akte.

Huurprijzen grond voor jeugdverenigingen

Het gemeentebestuur verhuurt aan een aantal jeugdverenigingen een perceel grond waarop zij hun werking kunnen uitoefenen. Momenteel zit er geen rechtlijnigheid in de huurprijzen voor deze percelen. De jeugddienst stelt dan ook voor om vanaf heden eenzelfde basistarief te gebruiken voor alle jeugdverenigingen die een stuk grond van de gemeente huren. Deze prijs bedraagt 2 euro per are met een maximum van 250 euro per jaar. Het college gaat hiermee akkoord.

Werken fietspaden Lostraat

Het gemeentebestuur legt in samenwerking met de provincie Antwerpen en de Vlaamse Overheid twee enkelrichtingsfietspaden aan in de Lostraat in Heist-op-den-Berg. Het gaat om het deel tussen de Lange Haagstraat en de Liersesteenweg (N10). De fietspaden worden op sommige plaatsen met een haag afgescheiden van de rijweg en zijn 1,75 meter breed. Het gaat in totaal om 4.366 meter fietspad. Er worden ook twee veiligere fietsoversteken voorzien ter hoogte van het zwembad en ter hoogte van de Oudestraat.

Tijdens de uitvoering van de werken is gebleken dat de bestaande inbuizingen van de baangracht en de inspectieputten zich in slechtere toestand bevinden dan aanvankelijk werd ingeschat. Deze zullen dus ook vervangen moeten worden om problemen in de toekomst te vermijden. De ontwerper raamt de extra kosten op 135.094,74 euro exclusief btw (vervangen van alle bestaande inbuizingen en het plaatsen van noodzakelijke verbindingsputten, inclusief bovenbouw en riooldeksel, vanaf de rotonde in de Paul Van Roosbroecklaan tot aan de Liersesteenweg). De kosten worden als volgt verdeeld: 50% ten laste van Pidpa en 50% ten laste van het gemeentebestuur.